ועדה מקצועית הדרים

שם

כתובת

טלפון נייד

חיה רק יהלום

מו"פ צפון

 

ראובן דור

מרכז תחום

050-5250262

ניצן רוטמן

מושב אניעם 12495

 

שלום שמואלי

קיבוץ מצובה 90905

 

מאיר פיינצ'ק

"מהדרין"

 

גל ספיר

מו"פ צפון

 

צליל בראס

מו"פ-צפון