חוקרי המו"פ

חוקרי מו"פ צפון גרים באיזור והם חלק אורגני מהקהילה החקלאית בצפון וחלק מהקהילה האקדמית במיגל / תל חי / אוהלו.

שם דואר אלקטרוני תחום/מנהל אחראי תפקיד טלפון קורות חיים
פרופ' רפאל שטרן raffi@migal.org.il פיזיולוגיה של הצמח/ מטעים חוקר 972-50-5680126 CV_RAFFI_S.pdf
דר' נבות גלפז navot.galpaz@mail.huji.ac.il בננות ומנגו חוקר 972-52-5258788 קורות חיים_נבות גלפז_2021.pdf
דר' ליאור רובינוביץ' liorr@migal.org.il אבוקדו וקינואה חוקר 972-52-3312972 CV Rubinovich 3.2021.pdf
דר' עומר קראין omerc@migal.org.il מטעים, נשירים וכרם חוקר 972-54-6405587 CV Omer C. 2020.pdf
דר' רקפת שרון rakefetsh@gmail.com הגה"צ/ אנטמולוגיה חוקרת 972-50-7357417 Rakefet Sharon full CV 2021.pdf
דר' ליאורה שאלתיאל הרפז liora@migal.org.il הגה"צ/אנטמולוגיה/סביבה חוקרת 972-50-7965272 Liora Shaltiel Harpaz Short CV 12_2020.pdf
דר' אביב אשר avivasher78@gmail.com בעלי חיים חוקר 050-2242667 CURRICULUM VITAE - Aviv Asher - upd- 24-03-21.pdf
דר' מרי דפני ילין merydy@migal.org.il פיטופתולוגיה חוקרת 972-52-7388646 Dafny Yelin CV-250121.pdf
מנשה כהן menashec@migal.org.il פרחים ונישה חוקר 972-50-5396219 menashe_cohen_0.pdf
דר' מרים זלברשטיין miriams@migal.org.il הגנת הצומח חוקרת 050-2005166
צליל בראס zlilbaras@gmail.com הדרים חוקרת 054-5402597
שאול גרף shaoulgraph@gmail.com ירקות וגד"ש חוקר 050-6300052
דר' און רבינוביץ' onnrab@gmail.com גידולי שדה חוקר 050-6241495