חדשות המו"פ

 • Guided Tours
  To all interested parties Rich and fascinating guided tours of northern R&D sites For groups and individuals You can contact Shlomi Kfir by mobile: 050-5328009
 • סיורים מודרכים
  לכל המעוניין סיורים מודרכים מעשירים ומרתקים באתרי מו"פ צפון לקבוצות ולפרטיים ניתן לפנות לשלומי כפיר בנייד: 050-5328009
 • Professional Lectures
  Lecture by Marcel Vance - Growing an apple in Australia Management of radiation interfaces in agriculture - Sunnyside APV summit 2022 Quinoa as a new crop - Dr. Lior Rubinovich Research Activity Report 2021 - Dr. Omer Krain Quinoa seminar as a fodder crop Prof. Rafi Stern - Tumors in geometric water to bring about the ripening of the fruit Dr. Lior Rubinovich and Dr. Aviv Asher - young quinoa Dr. Amber Hill - The Mediterranean Fly Exam "Hotspots" Apple design in South Africa by Anton Müller Jaundice in the stones by Dr. Rakefet Sharon New planting in the apple by Shimon Antman Holistic regional coping with deciduous pests by Dr. Miriam Zilberstein Soil diseases in field crops by Dr. Mary Daphne Yellin Peony - Temperature control in soil cultivation - Menashe Cohen Receipt of color at Cripps Pink by Dr. Omar Krain Soil fatigue disease by Dr. Navot Galpaz Nuclear Introduction Program by Galit Radel Dealing with Climate Extreme Events in Avocados by Dr. Lior Rubinovich Late irrigation of a wine vineyard by Dr. Omer Krain Apple thinning by Dr. Omar Krain Quinoa Feeding by Dr. Aviv Asher Effect of lighting on cattle and sheep by Dr. Aviv Asher Anarchy in the cores by Carmit Super Arad The disqualification of the pear by Carmit Super Arad Quinoa as a new field crop by Dr. Lior Rubinovich Improving avocado powder by Prof. Rafi Stern Dealing with the apple moth by Dr. Rakefet Sharon Opening and design of the current and future orchard - Dr. Omar Krain
 • הרצאות מקצועיות
    הרצאה של מרסל ואנס - גידול תפוח באוסטרליה ניהול ממשקי קרינה בחקלאות - Sunnyside APV summit 2022   קינואה כגידול חדש- דר' ליאור רובינוביץ'   דוח פעילות מחקרית 2021- דר' עומר קראין   יום עיון קינואה כגידול מספוא   פרופ' רפי שטרן - גידולים במים גיאומתריים להקדמת הבשלת הפרי   דר' ליאור רובינוביץ' ודר' אביב אשר- קינואה צעירה   דר' אמבר היל - זבוב הים התיכון בחינת "נקודות חמות"   עיצוב תפוח בדרום אפריקה ע"י אנטון מולר    מחלת צהבון בגלעיניים ע"י דר' רקפת שרון    שתלנות חדשה בתפוח ע"י שמעון אנטמן    התמודדות איזורית הוליסטית במזיקי נשירים ע"י דר' מרים זילברשטיין    מחלות קרקע בגידולי שדה ע"י דר' מרי דפני ילין   אדמונית- בקרת טמפ' בגידול בקרקע- מנשה כהן    קבלת צבע בקריפס פינק ע"י דר' עומר קראין    מחלת עייפות הקרקע ע"י דר' נבות גלפז   תכנית אינטרודוקציה בגלעיניים ע"י גלית רדל    התמודדות עם אירועי קיצון אקלימיים באבוקדו ע"י דר' ליאור רובינוביץ'   השקיה מאוחרת בכרם יין ע"י דר' עומר קראין    דילול תפוח ע"י דר' עומר קראין    הזנת בקר בקינואה ע"י דר' אביב אשר   השפעת תאורה על בקר וצאן ע"י דר' אביב אשר   אנרסיה בגלעיניים ע"י כרמית סופר ארד   פסילת האגס ע"י כרמית סופר ארד   קינואה כגידול שדה חדש ע"י דר' ליאור רובינוביץ'   שיפור האבקה באבוקדו ע"י פרופ' רפי שטרן   התמודדות עם עש התפוח ע"י דר' רקפת שרון   פתיחה ועיצוב המטע הנוכחי והעתידי - דר' עומר קראין   הדברה איזורית ידידותית גליל גולן- דר' מרים זלברשטיין   בחינת זני יין עמידים למחלות נוף - תמונת מצב- דר' מרי דפני ילין    וירוס קיפול העלים בקברנה סובוניון- דר' תרצה זהבי   כנסי החורף של מו"פ צפון 2021 - תפוח    כנסי החורף של מו"פ צפון 2020/1 אבוקדו ובננות
 • Meet Northern R&D
  You are welcome to watch our introductory video on YouTube  
 • הכירו את מו"פ צפון
  אתם מוזמנים לצפות בסרטון ההיכרות שלנו ביוטיוב  
 • Professional Lectures
  Lecture by Marcel Vance - Growing an apple in Australia Management of radiation interfaces in agriculture - Sunnyside APV summit 2022 Quinoa as a new crop - Dr. Lior Rubinovich Research Activity Report 2021 - Dr. Omer Krain Quinoa seminar as a fodder crop Prof. Rafi Stern - Tumors in geometric water to bring about the ripening of the fruit Dr. Lior Rubinovich and Dr. Aviv Asher - young quinoa Dr. Amber Hill - The Mediterranean Fly Exam "Hotspots" Apple design in South Africa by Anton Müller Jaundice in the stones by Dr. Rakefet Sharon New planting in the apple by Shimon Antman Holistic regional coping with deciduous pests by Dr. Miriam Zilberstein Soil diseases in field crops by Dr. Mary Daphne Yellin Peony - Temperature control in soil cultivation - Menashe Cohen Receipt of color at Cripps Pink by Dr. Omar Krain Soil fatigue disease by Dr. Navot Galpaz Nuclear Introduction Program by Galit Radel Dealing with Climate Extreme Events in Avocados by Dr. Lior Rubinovich Late irrigation of a wine vineyard by Dr. Omer Krain Apple thinning by Dr. Omar Krain Quinoa Feeding by Dr. Aviv Asher Effect of lighting on cattle and sheep by Dr. Aviv Asher Anarchy in the cores by Carmit Super Arad The disqualification of the pear by Carmit Super Arad Quinoa as a new field crop by Dr. Lior Rubinovich Improving avocado powder by Prof. Rafi Stern Dealing with the apple moth by Dr. Rakefet Sharon Opening and design of the current and future orchard - Dr. Omar Krain Galil Golan - Regional Pesticide - Dr. Miriam Zelberstein Examination of wine varieties resistant to landscape diseases - situation - Dr. Mary Daphne Yellin The leaf folding virus in Cabernet Sauvignon - Dr. Tirza Zehavi Winter Conferences of R&D North 2021 - Apple Winter Conferences of R&D North 2020/1 Avocado and Bananas
 • Meet Northern R&D
  You are welcome to watch our introductory video on YouTube  
 • Guided Tours
  To all interested parties Rich and fascinating guided tours of northern R&D sites For groups and individuals You can contact Shlomi Kfir by mobile: 050-5328009
 • סיור הדרים בחוות המטעים
 • סיור תפוח 11.10.2023
  שמרו את התאריך - לו"ז יתפרסם בקרוב 

מטעי הפירות הנשירים הם מענפי הצומח הראשיים בצפון הארץ. לפי כך, תחום המחקר בענפי הנשירים הינו המוביל בתחומי העיסוק במו"פ צפון. הוא כולל גידולים רבים – תפוח, אגס, פירות גלעיניים (משמש, אפרסק, נקטרינה, שזיף, דובדבן), קיווי, רימון, שקד, אפרסמון. תחומי המחקר הראשיים בתחום הנשירים הם: 1. אקלום זנים וכנות חדשים שהובאו מחו"ל והכנסתם לגידול מסחרי. מדובר בתהליך רב-שנתי ארוך ורב-שלבים, הדורש התמחות מיוחדת. 2. הפיזיולוגיה של העץ וממשק הטיפול להשאת היבולים ואיכות הפרי- גיזום ועיצוב, האבקה, דילול, השקיה, דישון, כיסוי רשת, שנטוע וכו'. 3. הגנת הצומח – דגש עיקרי על הפחתת השימוש בחומרי הדברה במטעים, ואימוץ גישה משולבת להתמודדות עם מגוון רחב של מזיקים ומחלות בגידולים השונים. במחקר בתחום הנשירים במו"פ צפון עוסקים 7 חוקרים בעלי תואר שלישי ומעלה, ולצדם טכנאים ותלמידי מחקר בתחומי הצומח השונים. המחקר העיקרי מתבצע בחוות הניסיונות בצפון – חוות מתתיהו במרום הגליל, חוות המטעים בעמק החולה, חוות פיכמן בצפון הגולן וחוות אבני איתן בדרום הגולן. בנוסף – מתבצעים מחקרים וניסיונות רבים בחלקות ובמטעים של המגדלים. עבודת החוקרים מתבצעת בשיתוף פעולה הדוק עם מדריכי הגידול בשה"מ, עם חוקרים בתחום המטעים בכל הארץ, וכמובן עם ציבור החקלאים-הנוטעים. מדי שנה מקיים תחום הנשירים במו"פ צפון כנסים מקצועיים, בהם מוצגת ההתקדמות המחקרית בענף. בעקבות סגירת "שולחנות המגדלים" במועצת הצמחים בחלק ממיני הנשירים (אגס, גלעיניים,רימון), פוחתת הפעילות המחקרית של מו"פ צפון במינים אלה.

התכנית העיקרית המופעלת בתחום הנשירים במו"פ צפון היא בתפוח, ומטרתה להתאים את הענף להתמודדות עם איום היבוא. בין השאר, מטפלת התכנית בהכנסת עיצוב חדש למטעים קיימים ובנטיעות חדשות, בשיפור השתלנות בהכנסת מיכון לעבודות המטע (בעיקר קטיף) ובתכנית השבחה ישראלית לזני תפוח שיותאמו לאקלים בארץ.

מערוץ היו-טיוב של מו"פ צפון חוות מטעים בקיבוץ ברעם תא לחץ בגידולי מטע האבקה דבורת בומבוס ודבורת דבש מחלת פסילת האגס המרכז להדברה ידידותית פרוייקט מי שמיר במו"פ צפון