מבנה ארגוני

המו"פ פועל כחטיבה עצמאית בתוך מיגל (מכון למחקר מדעי בגליל). למו"פ הנהלה רחבה בה משמש נציג הקק"ל כיו"ר וחברים בה נציגי משרדי הממשלה – החקלאות, הנגב והגליל והחטיבה להתיישבות וכן נציגי מנהל המחקר החקלאי ונציגי המועצות המוניציפליות בתחומן פועל המו"פ. למו"פ מנהל מדעי חוקר במכון וולקני, המלווה את הפעילות ומסייע לקדום וחשיבה בתחומים השונים. פעילות המו"פ מופעלת ב – 11 תחומים, בעיקר בענפי הצומח, ומספר פעילויות רוחב. לכל תחום צוות פעיל ובראשו מנהל תחום. הצוותים מכוונים את הפעילות ואחראים לביצוע מדויק של תכניות המחקר. למו"פ ועדת מעקב ובקרה, הבוחנת באופן מתמיד את התקדמות המחקרים ומידת הרלוונטיות שלהם לצרכי חקלאות האזור. מבנה מו