כ-70% מגידולי הבננות בישראל נמצא באיזור פעילות מו"פ צפון. הפעילות משתרעת בשני איזורי גידול – עמק הירדן והגליל המערבי שלכל אחד מהם מאפייני גידול. בשנה זו נכנס לפעילות חוקר חדש, ד"ר נבות גלפז, עם כניסתו מתקיימת חשיבה מחודשת של יעדי הענף וכיווני המחקר. אזורי הגידול במרחב מו"פ צפון, עמק הירדן וגליל מערבי. הנושאים עיקריים: א. יעול השימוש במים. ב. דישון והזנה תנאי גידול שונים. ג. קידום זנים שיאפשרו יעול בשימוש בכוח אדם – שמירת גובה המטעים. ד. שיטות גידול חדשות שיאפשר הארכת חיי המטע בשנה זו הענף נפגע מאירוע קרה שגרמה לתמותת מטעים, בעיקר בגליל המערבי ומעט בעמק הירדן.