תנאי שימוש

חדשות המו"פ

 • Guided Tours
  To all interested parties Rich and fascinating guided tours of northern R&D sites For groups and individuals You can contact Shlomi Kfir by mobile: 050-5328009
 • סיורים מודרכים
  לכל המעוניין סיורים מודרכים מעשירים ומרתקים באתרי מו"פ צפון לקבוצות ולפרטיים ניתן לפנות לשלומי כפיר בנייד: 050-5328009
 • Professional Lectures
  Lecture by Marcel Vance - Growing an apple in Australia Management of radiation interfaces in agriculture - Sunnyside APV summit 2022 Quinoa as a new crop - Dr. Lior Rubinovich Research Activity Report 2021 - Dr. Omer Krain Quinoa seminar as a fodder crop Prof. Rafi Stern - Tumors in geometric water to bring about the ripening of the fruit Dr. Lior Rubinovich and Dr. Aviv Asher - young quinoa Dr. Amber Hill - The Mediterranean Fly Exam "Hotspots" Apple design in South Africa by Anton Müller Jaundice in the stones by Dr. Rakefet Sharon New planting in the apple by Shimon Antman Holistic regional coping with deciduous pests by Dr. Miriam Zilberstein Soil diseases in field crops by Dr. Mary Daphne Yellin Peony - Temperature control in soil cultivation - Menashe Cohen Receipt of color at Cripps Pink by Dr. Omar Krain Soil fatigue disease by Dr. Navot Galpaz Nuclear Introduction Program by Galit Radel Dealing with Climate Extreme Events in Avocados by Dr. Lior Rubinovich Late irrigation of a wine vineyard by Dr. Omer Krain Apple thinning by Dr. Omar Krain Quinoa Feeding by Dr. Aviv Asher Effect of lighting on cattle and sheep by Dr. Aviv Asher Anarchy in the cores by Carmit Super Arad The disqualification of the pear by Carmit Super Arad Quinoa as a new field crop by Dr. Lior Rubinovich Improving avocado powder by Prof. Rafi Stern Dealing with the apple moth by Dr. Rakefet Sharon Opening and design of the current and future orchard - Dr. Omar Krain
 • הרצאות מקצועיות
    הרצאה של מרסל ואנס - גידול תפוח באוסטרליה ניהול ממשקי קרינה בחקלאות - Sunnyside APV summit 2022   קינואה כגידול חדש- דר' ליאור רובינוביץ'   דוח פעילות מחקרית 2021- דר' עומר קראין   יום עיון קינואה כגידול מספוא   פרופ' רפי שטרן - גידולים במים גיאומתריים להקדמת הבשלת הפרי   דר' ליאור רובינוביץ' ודר' אביב אשר- קינואה צעירה   דר' אמבר היל - זבוב הים התיכון בחינת "נקודות חמות"   עיצוב תפוח בדרום אפריקה ע"י אנטון מולר    מחלת צהבון בגלעיניים ע"י דר' רקפת שרון    שתלנות חדשה בתפוח ע"י שמעון אנטמן    התמודדות איזורית הוליסטית במזיקי נשירים ע"י דר' מרים זילברשטיין    מחלות קרקע בגידולי שדה ע"י דר' מרי דפני ילין   אדמונית- בקרת טמפ' בגידול בקרקע- מנשה כהן    קבלת צבע בקריפס פינק ע"י דר' עומר קראין    מחלת עייפות הקרקע ע"י דר' נבות גלפז   תכנית אינטרודוקציה בגלעיניים ע"י גלית רדל    התמודדות עם אירועי קיצון אקלימיים באבוקדו ע"י דר' ליאור רובינוביץ'   השקיה מאוחרת בכרם יין ע"י דר' עומר קראין    דילול תפוח ע"י דר' עומר קראין    הזנת בקר בקינואה ע"י דר' אביב אשר   השפעת תאורה על בקר וצאן ע"י דר' אביב אשר   אנרסיה בגלעיניים ע"י כרמית סופר ארד   פסילת האגס ע"י כרמית סופר ארד   קינואה כגידול שדה חדש ע"י דר' ליאור רובינוביץ'   שיפור האבקה באבוקדו ע"י פרופ' רפי שטרן   התמודדות עם עש התפוח ע"י דר' רקפת שרון   פתיחה ועיצוב המטע הנוכחי והעתידי - דר' עומר קראין   הדברה איזורית ידידותית גליל גולן- דר' מרים זלברשטיין   בחינת זני יין עמידים למחלות נוף - תמונת מצב- דר' מרי דפני ילין    וירוס קיפול העלים בקברנה סובוניון- דר' תרצה זהבי   כנסי החורף של מו"פ צפון 2021 - תפוח    כנסי החורף של מו"פ צפון 2020/1 אבוקדו ובננות
 • Meet Northern R&D
  You are welcome to watch our introductory video on YouTube  
 • הכירו את מו"פ צפון
  אתם מוזמנים לצפות בסרטון ההיכרות שלנו ביוטיוב  
 • Professional Lectures
  Lecture by Marcel Vance - Growing an apple in Australia Management of radiation interfaces in agriculture - Sunnyside APV summit 2022 Quinoa as a new crop - Dr. Lior Rubinovich Research Activity Report 2021 - Dr. Omer Krain Quinoa seminar as a fodder crop Prof. Rafi Stern - Tumors in geometric water to bring about the ripening of the fruit Dr. Lior Rubinovich and Dr. Aviv Asher - young quinoa Dr. Amber Hill - The Mediterranean Fly Exam "Hotspots" Apple design in South Africa by Anton Müller Jaundice in the stones by Dr. Rakefet Sharon New planting in the apple by Shimon Antman Holistic regional coping with deciduous pests by Dr. Miriam Zilberstein Soil diseases in field crops by Dr. Mary Daphne Yellin Peony - Temperature control in soil cultivation - Menashe Cohen Receipt of color at Cripps Pink by Dr. Omar Krain Soil fatigue disease by Dr. Navot Galpaz Nuclear Introduction Program by Galit Radel Dealing with Climate Extreme Events in Avocados by Dr. Lior Rubinovich Late irrigation of a wine vineyard by Dr. Omer Krain Apple thinning by Dr. Omar Krain Quinoa Feeding by Dr. Aviv Asher Effect of lighting on cattle and sheep by Dr. Aviv Asher Anarchy in the cores by Carmit Super Arad The disqualification of the pear by Carmit Super Arad Quinoa as a new field crop by Dr. Lior Rubinovich Improving avocado powder by Prof. Rafi Stern Dealing with the apple moth by Dr. Rakefet Sharon Opening and design of the current and future orchard - Dr. Omar Krain Galil Golan - Regional Pesticide - Dr. Miriam Zelberstein Examination of wine varieties resistant to landscape diseases - situation - Dr. Mary Daphne Yellin The leaf folding virus in Cabernet Sauvignon - Dr. Tirza Zehavi Winter Conferences of R&D North 2021 - Apple Winter Conferences of R&D North 2020/1 Avocado and Bananas
 • Meet Northern R&D
  You are welcome to watch our introductory video on YouTube  
 • Guided Tours
  To all interested parties Rich and fascinating guided tours of northern R&D sites For groups and individuals You can contact Shlomi Kfir by mobile: 050-5328009
 • סיור הדרים בחוות המטעים
 • סיור תפוח 11.10.2023
  שמרו את התאריך - לו"ז יתפרסם בקרוב 

מו"פ צפון מציע את השירות המקוון באתר מידע זה ברשת האינטרנט (להלן: השירות), בכפוף לתנאים הבאים.

"המשתמש", להלן משמעו: כל אדם אשר יוצר קשר עם השירות.

שמירת סודיות
רישום פרטי המשתמש אינו מחייב ונעשה למטרת שמירת קשר, ניתוח סטטיסטי ואפשרות להעברת מידע למשתמש. מידע אישי שנמסר למו"פ צפון באמצעות שירות זה יישמר בסודיות, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981, ולא יועבר לאחרים, אלא בהרשאה.

פניות למו"פ צפון
שאלות אודות השירות הניתן באתר זה או בנוגע לתחום פעילותו של מו"פ צפון, ניתן להפנות ישירות למו"פ צפון בדואר אלקטרוני: iris@migal.org.il, או לכתובת: בית מיג"ל, אזור תעשיה דרומי, קרית שמונה.

מו"פ צפון יעשה כמיטב יכולתו לענות לפניות, אולם אין באפשרות מו"פ צפון לספק הדרכה ויעוץ שוטפים ואין הוא מתחייב לענות לפניות בתחום זה.

זכויות יוצרים
זכויות היוצרים במידע המפורסם באתר זה, שייכות למו"פ צפון, או שהנו בעל הרשיון בהן, אלא אם נאמר אחרת בגוף המידע ו/או נקבע מפורשות כי זכויות היוצרים במידע שייכות לגורם אחר.

זכויות היוצרים, כאמור, חלות על כל חלק של המידע, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, טקסטים מכל סוג שהוא, תמונות, איורים, מפות, גרפים, שרטוטים, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן).

המשתמש רשאי לעשות בחומר המוגן שימוש סביר והוגן, בהתאם לכללים הקבועים בדין, ובכלל זה, ציטוט מדוייק ונכון של החומר. המשתמש חייב לציין את המקור לכל ציטוט, כאמור, בין אם המקור הוא מו"פ צפון ובין אם גורם אחר כאמור לעיל.

המשתמש אינו רשאי לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה, שינוי או פעולה אחרת, העלולים לפגוע בנכונות המידע, במהימנותו או בערכו, ו/או בשמו או בכבודו של מו"פ צפון או כל גורם אחר.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, המשתמש אינו רשאי להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם מחדש את החומר המוגן או כל חלק ממנו, לצורך שימוש מסחרי, ללא אישור, מראש ובכתב, של מו"פ צפון.

השירות ואחריות
השירות מוצע למשתמש כמות שהוא ("As Is").

מו"פ צפון לא ישא באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש במידע או בכל הקשור להתאמת השירות לצרכי המשתמש ובכלל זה במקרה של מידע או נתונים שגויים. לעניין זה, מו"פ צפון - לרבות חוקריו, עובדיו, נציגיו, וכל הבא מטעמו או מכוחו.

מו"פ צפון עושה כמיטב יכולתו כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם השירות אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המוצגים בו. הנתונים המופיעים בשירות בהיותם תוצאות מחקרים ו/או פעולות המתבצעות ע"י מו"פ צפון, עשויים להשתנות מעת לעת.

בכל סתירה או אי-התאמה בין המידע המתפרסם בשירות, לבין המידע כפי שהינו מופיע בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, רק החומר המופיע בפרסומים הרשמיים או המקוריים בכתב כאמור, ייחשב לנכון.

מו"פ צפון לא ישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות, על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר.

קישורים
בשירות זה מצויים קישורים (links) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן: אתרי צד ג'). מבלי לגרוע משאר הוראות דף תנאי השימוש, יחולו לגבי הקישורים ההוראות כדלקמן:

הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אם לא צויין אחרת באתר זה, אין לבין מו"פ צפון לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים מסחריים או משפטיים ומכל מקום למו"פ צפון אין שליטה בחומר המצוי באתרי צד ג'.

מו"פ צפון אינו אחראי לתוכן הנמצא באתרי צד ג' או להתאמתו לשירות. מו"פ צפון לא ישא באחריות כלשהי לנזק שיגרם למשתמש, כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בחומר המצוי באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקא, אישור, המלצה או העדפה ע"י מו"פ צפון לאתרי צד ג' ו/או לבעלי ומפעילי האתרים ו/או לחומר כלשהו ו/או מסמכים ו/או מוצרים המוצגים בהם.

אין ליצור קישור של אתר זה לאתרים אחרים ברשת האינטרנט ו/או לעשות שימוש בשם או כתובת האתר באתרים כאמור, ללא אישור מראש של מו"פ צפון.

אזהרה
מו"פ צפון מדגיש כי ישום מעשי של המידע המוצג באתר דורש מקצועיות, מומחיות ומיומנות בתחומי המידע. השירות הניתן באתר אינו מהווה חוות דעת, ייעוץ, הצעה או המלצה מכל סוג שהוא, ובכל שאלה הנוגעת לישום מעשי של המידע יש להיוועץ בגורמי מקצוע.

אין השירות מתיימר להוות תחליף לשיקול הדעת של המשתמש או לייעוץ אגרוטכני ע"י מומחים ובעלי מקצוע, וכל הפועל על סמך המידע הכלול בשירות ישא לבדו באחריות לתוצאות מעשיו.

הגלישה באתר והשימוש בשירות מהווים את הסכמת המשתמש לכל תנאי השימוש המפורטים לעיל.