מו"פ צפון

מו"פ צפון משמש כיחידת המחקר והפיתוח של היצור החקלאי באיזור הצפון. מו"פ צפון הינו תוצר איחוד בין יחידות מו"פ מקומיות שפעלו בעבר בצפון והוא המו"פ האיזורי הפריפריאלי הגדול בישראל בהיקף פעילותו, ומגוון הנושאים, כאשר עיקר הפעילות היא בענפי הצומח. המו"פ פועל כחטיבה עצמאית במיג"ל – מכון למדעי החיים בקרית שמונה, תוך שתופי פעולה בין חוקרי מיג"ל לחוקרי מו"פ צפון לחיזוק החקלאות בצפון. מספר החוקרים המועסקים במו"פ מאפשר גמישות תפעולית ומתן מענה איכותי לצרכי איזור הצפון כולו. המו"פ פועל בשיתוף פעולה מלא עם היצרנים החקלאים בצפון, מערכת הדרכה – שה"מ ומוסדות מחקר חקלאיים, ובראשם מכון וולקני- מנהל המחקר החקלאי.

פיתוח ויישום

beaker

תפקידו של מו"פ צפון לפתח פרוטוקולי גידול וידע ישומי לחקלאים לפיכך פעילות המו"פ מוטת יישום וחלק מרכזי מהפעילות מופנה לתהליכי יישום הכוללים חלקות מודל והטמעת טכנולוגיות בשיתוף עם מדריכי שה"מ. מתבצעים תהליכי ישום בנושאים שונים - ממשק ידידותי, טכנולוגיות גידול מטעים, ייעול השימוש במים ועוד.

מחקר

Research

המו"פ מעסיק באופן ישיר 12 חוקרים בתחומי מחקר שונים. בנוסף, פועלים באיזור חוקרים ממיגל, מכון וולקני, מכון לחקר הגולן ועוד. המחקר מתבצע ברמה מדעית גבוהה בליווי מנהל מדעי ממכון וולקני. המחקרים מבוקרים מדעית וחלקם מתמודדים בקרנות מחקר תחרותיות.

סרטון תדמית