בעלי חיים

ענף בעלי החיים הינו מענפי החקלאות הראשיים בצפון. הוא כולל ענפים חשובים – רפתות לחלב, בקר לבשר, צאן, לולי פטם, לולי הטלה, דגי מאכל ועוד. 

היחידה לבע"ח במופ צפון עוסקת בעיקר במעלי גירה הכוללים במחקרים בבקר לחלב, בקר לבשר (במרעה ובקר בפיטום), צאן לחלב וצאן לבשר.  המחקרים מתבצעים גם במשקים (רפתות, דירים, מפטמות), בעדרים במרעה בגליל ורמת הגולן (בקר וצאן), וגם בחוות מחקריות: בחוות המחקר אבני איתן, כרי דשא, בנווה יער, בבית דגן. תחומי המחקר העיקריים שהיחידה עוסקת בהם:

 • שיפור יעילות ייצור ויעילות ניצולת מזון (בקר לחלב, בקר לבשר וצאן)
 • ניהול העדר והמרעה באמצעות טכנולוגיה חקלאית מדייקת (בקר לבשר)
 • זיהוי תחלואה במרעה באמצעות שינויים בהתנהגות הרעייה (מרעה)
 • פיתוח גידולי מספוא חדשים (בקר וצאן)
 • העלאת כמות השומן בחלב ברפת באמצעות מניפולציות הזנתיות ומשקיות
 • השפעת דישון, שזרוע וממשקי רעיה לשיפור כמות ואיכות המרעה
 • השפעות פוטופריודה (עונתיות) ותאורה מלאכותית ברפת במפטמה ובדיר על יצרנות, יעילות ניצולת מזון, בריאות ורווחת החיה
 • טכנולוגיות לזיהוי כאב בבקר לבשר ולחלב
 • הקטנת נזקי טריפות
 • פיתוח מזון פונקציונלי באמצעות מניפולציות הזנתיות ומשקיות
 • זיהוי יעילות ניצולת מזון פרטנית של בקר במרעה, ברפת ובמפטמה.

 

ראש היחידה הוא ד"ר אביב אשר, אשר מוביל את כלל תחומי המחקר המצוינים לעיל. עבודת היחידה מתבצעת בשיתוף פעולה הדוק עם מדריכי הגידול בשה"מ, עם חוקרים בתחום הבקר לבשר והמרעה בנווה יער וחוקרים לבקר לחלב במכון וולקני, וכמובן עם ציבור הבוקרים, הרפתנים, המפטמים והנוקדים. לכל תחומי המחקר יישומיות גבוה ותוצאותיהם מועברות למדריכים ולמגדלים בכנסים, ימי עיון, באופן פרטני ובמדיה הכתובה. כמו כן, מדי שנה מתקיים ע"י מו"פ צפון כנס מקצועי כלל ארצי בתחום הבקר לבשר, המהווה הזדמנות לבוקרים למפגש ולימוד, בהם מוצגת ההתקדמות המחקרית בענף.