חדשות המו"פ

 • Guided Tours
  To all interested parties Rich and fascinating guided tours of northern R&D sites For groups and individuals You can contact Shlomi Kfir by mobile: 050-5328009
 • סיורים מודרכים
  לכל המעוניין סיורים מודרכים מעשירים ומרתקים באתרי מו"פ צפון לקבוצות ולפרטיים ניתן לפנות לשלומי כפיר בנייד: 050-5328009
 • Professional Lectures
  Lecture by Marcel Vance - Growing an apple in Australia Management of radiation interfaces in agriculture - Sunnyside APV summit 2022 Quinoa as a new crop - Dr. Lior Rubinovich Research Activity Report 2021 - Dr. Omer Krain Quinoa seminar as a fodder crop Prof. Rafi Stern - Tumors in geometric water to bring about the ripening of the fruit Dr. Lior Rubinovich and Dr. Aviv Asher - young quinoa Dr. Amber Hill - The Mediterranean Fly Exam "Hotspots" Apple design in South Africa by Anton Müller Jaundice in the stones by Dr. Rakefet Sharon New planting in the apple by Shimon Antman Holistic regional coping with deciduous pests by Dr. Miriam Zilberstein Soil diseases in field crops by Dr. Mary Daphne Yellin Peony - Temperature control in soil cultivation - Menashe Cohen Receipt of color at Cripps Pink by Dr. Omar Krain Soil fatigue disease by Dr. Navot Galpaz Nuclear Introduction Program by Galit Radel Dealing with Climate Extreme Events in Avocados by Dr. Lior Rubinovich Late irrigation of a wine vineyard by Dr. Omer Krain Apple thinning by Dr. Omar Krain Quinoa Feeding by Dr. Aviv Asher Effect of lighting on cattle and sheep by Dr. Aviv Asher Anarchy in the cores by Carmit Super Arad The disqualification of the pear by Carmit Super Arad Quinoa as a new field crop by Dr. Lior Rubinovich Improving avocado powder by Prof. Rafi Stern Dealing with the apple moth by Dr. Rakefet Sharon Opening and design of the current and future orchard - Dr. Omar Krain
 • הרצאות מקצועיות
    הרצאה של מרסל ואנס - גידול תפוח באוסטרליה ניהול ממשקי קרינה בחקלאות - Sunnyside APV summit 2022   קינואה כגידול חדש- דר' ליאור רובינוביץ'   דוח פעילות מחקרית 2021- דר' עומר קראין   יום עיון קינואה כגידול מספוא   פרופ' רפי שטרן - גידולים במים גיאומתריים להקדמת הבשלת הפרי   דר' ליאור רובינוביץ' ודר' אביב אשר- קינואה צעירה   דר' אמבר היל - זבוב הים התיכון בחינת "נקודות חמות"   עיצוב תפוח בדרום אפריקה ע"י אנטון מולר    מחלת צהבון בגלעיניים ע"י דר' רקפת שרון    שתלנות חדשה בתפוח ע"י שמעון אנטמן    התמודדות איזורית הוליסטית במזיקי נשירים ע"י דר' מרים זילברשטיין    מחלות קרקע בגידולי שדה ע"י דר' מרי דפני ילין   אדמונית- בקרת טמפ' בגידול בקרקע- מנשה כהן    קבלת צבע בקריפס פינק ע"י דר' עומר קראין    מחלת עייפות הקרקע ע"י דר' נבות גלפז   תכנית אינטרודוקציה בגלעיניים ע"י גלית רדל    התמודדות עם אירועי קיצון אקלימיים באבוקדו ע"י דר' ליאור רובינוביץ'   השקיה מאוחרת בכרם יין ע"י דר' עומר קראין    דילול תפוח ע"י דר' עומר קראין    הזנת בקר בקינואה ע"י דר' אביב אשר   השפעת תאורה על בקר וצאן ע"י דר' אביב אשר   אנרסיה בגלעיניים ע"י כרמית סופר ארד   פסילת האגס ע"י כרמית סופר ארד   קינואה כגידול שדה חדש ע"י דר' ליאור רובינוביץ'   שיפור האבקה באבוקדו ע"י פרופ' רפי שטרן   התמודדות עם עש התפוח ע"י דר' רקפת שרון   פתיחה ועיצוב המטע הנוכחי והעתידי - דר' עומר קראין   הדברה איזורית ידידותית גליל גולן- דר' מרים זלברשטיין   בחינת זני יין עמידים למחלות נוף - תמונת מצב- דר' מרי דפני ילין    וירוס קיפול העלים בקברנה סובוניון- דר' תרצה זהבי   כנסי החורף של מו"פ צפון 2021 - תפוח    כנסי החורף של מו"פ צפון 2020/1 אבוקדו ובננות
 • Meet Northern R&D
  You are welcome to watch our introductory video on YouTube  
 • הכירו את מו"פ צפון
  אתם מוזמנים לצפות בסרטון ההיכרות שלנו ביוטיוב  
 • Professional Lectures
  Lecture by Marcel Vance - Growing an apple in Australia Management of radiation interfaces in agriculture - Sunnyside APV summit 2022 Quinoa as a new crop - Dr. Lior Rubinovich Research Activity Report 2021 - Dr. Omer Krain Quinoa seminar as a fodder crop Prof. Rafi Stern - Tumors in geometric water to bring about the ripening of the fruit Dr. Lior Rubinovich and Dr. Aviv Asher - young quinoa Dr. Amber Hill - The Mediterranean Fly Exam "Hotspots" Apple design in South Africa by Anton Müller Jaundice in the stones by Dr. Rakefet Sharon New planting in the apple by Shimon Antman Holistic regional coping with deciduous pests by Dr. Miriam Zilberstein Soil diseases in field crops by Dr. Mary Daphne Yellin Peony - Temperature control in soil cultivation - Menashe Cohen Receipt of color at Cripps Pink by Dr. Omar Krain Soil fatigue disease by Dr. Navot Galpaz Nuclear Introduction Program by Galit Radel Dealing with Climate Extreme Events in Avocados by Dr. Lior Rubinovich Late irrigation of a wine vineyard by Dr. Omer Krain Apple thinning by Dr. Omar Krain Quinoa Feeding by Dr. Aviv Asher Effect of lighting on cattle and sheep by Dr. Aviv Asher Anarchy in the cores by Carmit Super Arad The disqualification of the pear by Carmit Super Arad Quinoa as a new field crop by Dr. Lior Rubinovich Improving avocado powder by Prof. Rafi Stern Dealing with the apple moth by Dr. Rakefet Sharon Opening and design of the current and future orchard - Dr. Omar Krain Galil Golan - Regional Pesticide - Dr. Miriam Zelberstein Examination of wine varieties resistant to landscape diseases - situation - Dr. Mary Daphne Yellin The leaf folding virus in Cabernet Sauvignon - Dr. Tirza Zehavi Winter Conferences of R&D North 2021 - Apple Winter Conferences of R&D North 2020/1 Avocado and Bananas
 • Meet Northern R&D
  You are welcome to watch our introductory video on YouTube  
 • Guided Tours
  To all interested parties Rich and fascinating guided tours of northern R&D sites For groups and individuals You can contact Shlomi Kfir by mobile: 050-5328009
 • סיור הדרים בחוות המטעים
 • סיור תפוח 11.10.2023
  שמרו את התאריך - לו"ז יתפרסם בקרוב 

בעלי חיים

ענף בעלי החיים הינו מענפי החקלאות הראשיים בצפון. הוא כולל ענפים חשובים – רפתות לחלב, בקר לבשר, צאן, לולי פטם, לולי הטלה, דגי מאכל ועוד. 

היחידה לבע"ח במופ צפון עוסקת בעיקר במעלי גירה הכוללים במחקרים בבקר לחלב, בקר לבשר (במרעה ובקר בפיטום), צאן לחלב וצאן לבשר.  המחקרים מתבצעים גם במשקים (רפתות, דירים, מפטמות), בעדרים במרעה בגליל ורמת הגולן (בקר וצאן), וגם בחוות מחקריות: בחוות המחקר אבני איתן, כרי דשא, בנווה יער, בבית דגן. תחומי המחקר העיקריים שהיחידה עוסקת בהם:

 • שיפור יעילות ייצור ויעילות ניצולת מזון (בקר לחלב, בקר לבשר וצאן)
 • ניהול העדר והמרעה באמצעות טכנולוגיה חקלאית מדייקת (בקר לבשר)
 • זיהוי תחלואה במרעה באמצעות שינויים בהתנהגות הרעייה (מרעה)
 • פיתוח גידולי מספוא חדשים (בקר וצאן)
 • העלאת כמות השומן בחלב ברפת באמצעות מניפולציות הזנתיות ומשקיות
 • השפעת דישון, שזרוע וממשקי רעיה לשיפור כמות ואיכות המרעה
 • השפעות פוטופריודה (עונתיות) ותאורה מלאכותית ברפת במפטמה ובדיר על יצרנות, יעילות ניצולת מזון, בריאות ורווחת החיה
 • טכנולוגיות לזיהוי כאב בבקר לבשר ולחלב
 • הקטנת נזקי טריפות
 • פיתוח מזון פונקציונלי באמצעות מניפולציות הזנתיות ומשקיות
 • זיהוי יעילות ניצולת מזון פרטנית של בקר במרעה, ברפת ובמפטמה.

 

ראש היחידה הוא ד"ר אביב אשר, אשר מוביל את כלל תחומי המחקר המצוינים לעיל. עבודת היחידה מתבצעת בשיתוף פעולה הדוק עם מדריכי הגידול בשה"מ, עם חוקרים בתחום הבקר לבשר והמרעה בנווה יער וחוקרים לבקר לחלב במכון וולקני, וכמובן עם ציבור הבוקרים, הרפתנים, המפטמים והנוקדים. לכל תחומי המחקר יישומיות גבוה ותוצאותיהם מועברות למדריכים ולמגדלים בכנסים, ימי עיון, באופן פרטני ובמדיה הכתובה. כמו כן, מדי שנה מתקיים ע"י מו"פ צפון כנס מקצועי כלל ארצי בתחום הבקר לבשר, המהווה הזדמנות לבוקרים למפגש ולימוד, בהם מוצגת ההתקדמות המחקרית בענף.