בע"ח - צוות מקצועי

ועדה מקצועית בעלי חיים

שם

כתובת

טלפון נייד

אביב אשר

מו"פ צפון

050-2242667

חיים גורליק

מינהל המחקר

 

גיא דוברת 

מינהל המחקר

 

גל פלג שה"מ