כ-60% מגידול האבוקדו בישראל נמצא באיזור פעילות מו"פ צפון.

במרחב הפעילות של מו"פ צפון 3 אזורי גידול: גליל מערבי בו האבוקדו תופס מקור פרנסה חשוב זן ביותר ומתבסס על הזן "האס", עמק הירדן וגליל עליון – בהם הזן פינקרטון מהווה מרכיב מרכזי בסל הזנים.

הנושאים העיקריים בהם עוסק התחום:

א. התמודדות עם איכויות מים שונות והשקייה מיטבית בתנאי גידול שונים.

ב. הגנת הצומח- הנושאים הקריטיים לענף הם התפרצות של המזיק "אמברוזיה" וכן מחלת ה "בוטריוספרה" המהווים איומים משמעותיים לענף האבוקדו.

ג. השבחת זנים – לפיתוח זנים איכותיים לכל אורך השנה שיתאימו למירב איזורי הגידול

ד. התאמת כנות לתנאי גידול – קרקע ומים לפי איזורי גידול.

ה. פוריות יציבה וממשק גידול בעיקר בזן האס.

 

מערוץ היו-טיוב של מו"פ צפון האבקה באבוקדו