תכנית שנה
השקיה בקולחין בקרקעות כבדות- דוח למדע"ר 2019
עורך: חורחה טרצ'יצקי
דוח שנתי למדער 19 - השקיה בקולחין בקרקעות כבדות
עורך: חורחה טרצ'יצקי
קרה באבוקדו
עורך: מיקי נוי, ליאור רובינוביץ
פוריות בזן האס
עורך: מיקי נוי, ליאור רובינוביץ
השקייה בקולחים
עורך: חורחה טרציצקי
סיכום מחקר אבוקדו חוות עכו 2014-2017
עורך: חוות עכו
כנס חדשנות בחקלאות 2018 - חוברת תקצירים
טיפוח ובירור זני אבוקדו חדשים
עורך: ורד יריחימוביץ, ליאור רובינוביץ, גד איש עם, עמנואל להב, משה גורן, סיסאי יצחק, נועם יחיאלי, הדר כהן
בחינת טיפולים למניעה ותיקון הנזק מהשקיה בקולחים במטעים בקרקעות כבדות
עורך: טרצ'יצקי ח., בר-טל א., שנקר מ., אשל ע., כהן ש., רוסו ד., פורמן א., שוורץ א., אפרת י., כהן ה., פרס מ.
הדברה מרחבית, משולבת וידידותית לסביבה של עש התפוח המדומה
עורך: אלי הררי, הדס שטייניץ, רקפת שרון, מרים זילברשטיין, נור צ'חנובסקי