ועדה מקצועית תחום נשירים

שם

כתובת

טלפון נייד

חיה רק יהלום

מו"פ צפון

 

שרוליק דורון –שה"מ

שה"מ

 

שלומי כפיר

מו"פ צפון

 

יעל גרינבלט

שה"מ

 

עומר קראין

מופ צפון

 

רפי שטרן

מו"פ צפון

 

רקפת שרון

מו"פ-צפון

 

יובל עוגני

חוות מתתיהו

 

גל ספיר

מו"פ-צפון

 

עומר קראין

מו"פ צפון