יעדים רב שנתיים

• הרחבת סל הזנים האזורי בעיקר בקליפים • ייעול השימוש במים • העלאה וייצוב של היבול בקליפים 4-5 טון/דונם בקליפים החדשים, ושמירה על יציבותו. • מתן מענה למזיקים ומחלות עיקריים באמצעות ממשק הדברה ידידותי והטמעת טכנולוגיות ירוקות • שיפור איכות הפרי בקליפים ובאשכוליות, כולל הגנה מפני רוחות. • שמירת איכות הפרי לאחר הקטיף ומניעת רקבונות • הטמעת הידע בקרב החקלאים