הדרים - צוות מקצועי

צוות  מקצועי הדרים

שם

כתובת

טלפון נייד

חיה רק יהלום

מו"פ צפון

 

ראובן דור

מושב רמות

050-5250262

צליל בראס 

מו"פ צפון 

 

שלום שמואלי

קיבוץ מצובה 90905

 

מאיר פיינצ'ק

"מהדרין"

 

ניצן רוטמן

מושב אניעם 12495