יעדים לשנת 2015

• הכנסת זנים חדשים של פטריות מאכל לגידול.
• פיתוח הגידול של הכמהה הקיצית הגליל
• שיפור רווחיות הגידול על ידי הפחתת עלויות היצור באמצעות פיתוח שימושים משניים לפסולות חקלאיות.
• פיתוח שיטות הדברה ידידותיות.
• שיפור איכות הפטריות והארכת חיי המדף.