פטריות - צוות מקצועי

ועדה מקצועית פטריות

שם

כתובת

טלפון נייד

חיה רק יהלום

יו"ר המו"פ

 

עופר דנאי, מרכז התחום

מו"פ צפון

054-5484198

פרופ' דן לבנון – יו"ר

מו"פ צפון