שם המחקר Crop Field of research Project title  Starting year Ending year
פיתוח כנות מננסות ופוריות mango cultivars Developing dwarf and high-yielding rootstocks 2017 2030
ייבוא זנים וכנות  mango cultivars Introduction and field evaluation of cultivars and rootstocks 2018 2028
הגנה מפני נזקי שרבים אביביים באמצעות רשתות והתזה mango enviromental stress Spring heat waves damage protection by nets and spriklers  2020 2024