סובטרופים - צוות מקצועי

ועדה מקצועית מנגו

שם

כתובת

טלפון נייד

חיה רק יהלום

מו"פ צפון

 

ראובן דור,  מנהל תחום

מושב רמות

050-5250262

אבנר זילבר

מינהל המחקר החקלאי

 

מיקי נוי שה"מ

קיבוץ כפר-הנשיא

 

דר' נבות גלפז

מו"פ-צפון

 

אמיר קינן

צמח נסיונות ד.נ. עמק הירדן 15132

 

ליאורה שאלתיאל

מו"פ-צפון

 

רון יצחקי

צמח נסיונות

 

קליף להב

שה"מ

 

רפי שטרן מו"פ צפון