ועדה מקצועית פרחים

שם

כתובת

טלפון נייד

חיה רק יהלום

מו"פ-צפון

 

מנשה כהן

מו"פ צפון

 

פרו' רינה קמינצקי

מינהל המחקר החקלאי 

 

יחיאל שטיינמץ שה"מ

שה"מ