גד"ש וירקות - צוות מקצועי

ועדה מקצועית גד"ש וירקות

שאול גרף

מו"פ צפון

 

און רבינוביץ' 

מו"פ צפון

 

שחל עבו

הפקולטה לחקלאות, האונ' העברית

 

און רבינוביץ

שה"מ,מש' החקלאות מ.א.ג.ע.

 

רמי בר זיו

חווה אזורית לנסיונות גליל מערבי עכו

ד.נ. אושרת 25212