ספריית כרם

דו"חות מסכמים ומאמרים שנהמיין בסדר עולה
PDF icon שיפור צבע בענבי מאכל מזן קרימסון
עומר קראין, אייל רבן, תרצה זהבי, יהודה יהודה, אמנון ליכטר
2018
PDF icon ממשק השקייה
דר' עומר קראין
2018
PDF icon רקפת שרון - הגדרת פוטנציאל הנזק של ציקדות ירוקות - דוח 2017.pdf
רקפת שרון
2018
PDF icon הדברת קמחית הגפן באמצעות בלבול שנתי - דו"ח 2017
רקפת שרון, תרצה זהבי, אלי הררי
2018
PDF icon פיתוח מדדים לחילון רצוי בזנים לבנים ואדומים ככלי שימושי למיכון העבודה
תרצה זהבי, עומר קראין, מאיר שליסל, ערן הרכבי,יהושוע יחזקאלי
2018
PDF icon חקר הדינמיקה של התפשטות פגעים בזמן ובמרחב בסביבה החקלאית
דני שטיינברג, ליאור בלנק, יפית כהן, עומר פרנקל, אלי הררי, יגאל כהן, אורי זיג, רקפת שרון
2018
PDF icon הדינמיקה של התפשטות עש האשכול בזמן ובמרחב בסביבה החקלאית
רקפת שרון, יפית כהן, הלנה קרסנוב, איתן גולדשטיין, אלי הררי, אלמוג אברהם, מאור תומר
2018
PDF icon כנס חדשנות בחקלאות 2018 - חוברת תקצירים 2018
PDF icon בחינת טיפולים למניעה ותיקון הנזק מהשקיה בקולחים במטעים בקרקעות כבדות
טרצ'יצקי ח., בר-טל א., שנקר מ., אשל ע., כהן ש., רוסו ד., פורמן א., שוורץ א., אפרת י., כהן ה., פרס מ.
2017
PDF icon הדברת קמחית הגפן בכרמים בתנאים של פחיתת רגישות לתכשירי הדברה
רקפת שרון, תרצה זהבי, אלי הררי, גיא רוזנפלד
2017

עמודים