ועדה מקצועית כרם יין

שם

כתובת

טלפון נייד

אלקנה בן-ישר

מו"פ צפון

 

שמעון זית

מנהל תחום

052-5791717

תרצה זהבי

שה"מ

 

שלומי כפיר

מו"פ צפון

 

רקפת שרון

מו"פ-צפון

 

עומר קראין

מו"פ צפון

 

יוני גל