ועדה מקצועית כרם יין

טלפון נייד כתובת שם
052-5791717 מו"פ צפון שמעון זית- מנהל תחום
  מו"פ צפון רקפת שרון
  שה"מ תרצה זהבי
  מו"פ צפון עומר קראין