בתחום הסובטרופים מספר גידולים עיקריים – מנגו, זית שמן, ליצ'י, שסק ועוד. גידול המנגו באיזור- כ- 90% מהיקף הענף בישראל.
המחקרים יתמקדו השנה בעיקר במנגו ומעט בליצ'י ובזית.
המנגו התבסס כגידול מרכזי באיזור סובב כנרת המהווה מרכיב חשוב בפרנסת המגדלים באיזור זה.
המחקרים עיקריים:
א. פוריות יציבה ושיפור ממשק גידול במגוון זני המנגו כולל יעול השימוש במים.
ב. הגנת הצומח – תוך שמירה על ממשק ידידותי .
ג. איכות הפרי – כולל לאחר משלוח וחיי מדף.
ד. השבחת זנים וגיוונם - תהליך מתמיד ששינה את פני הענף בעשור האחרון ומאפשר גידול בשווקי היעד.

מנהל התחום

טלפון

דוא"ל

ראובן דור

050-5250262

reuvend@migal.org.il