אירועי סובטרופיים

תכנית תאריך מקום
כנס "צמיחה חדשה" גולן, מתחם צנובר
יום עיון מנגו 28.01.2019 מועדון גמלא
יום עיון ארצי למגדלי אבוקדו אודיטוריום ע"ש כהן, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן.
כנס גליל מזרחי - חדשנות בחקלאות 2018 מלון גלילון
יום עיון מגדלי מנגו מועדון מעלה גמלא 8:30
סיכום עונה מיזם הזבוב גליל – גולן 2017 חוות גד"ש (צומת גומא)
קורס השקיה במי קולחים - 6 מפגשים קריה החקלאית בבית דגן
כנס חקלאות וחדשנות בגולן גולן
יום עיון בנושא ליצ'י אלמגור
יום עיון בנושא מנגו מועדון מעלה גמלא