סובטרופים - יעדים

יעדים לשנת 2015

• שיפור איכות הפרי במנגו: צבע, גודל מיטבי ואחר קטיף.
• השבחת זני מנגו ופיתוח חלקות מודל
• התמודדות עם מזיקים בפרי המנגו תוך שמירה על ממשק הדברה משולבת
• הגדלת יבול הפרי הגדול במנגו וייצובו על 6 ט'/ד' בזן קיט, 4 ט'/ד' בשלי ו-4 ט'/ד' מאיה.
• התמודדות עם מחלת עוות תפרחות במנגו.
• ייעול השימוש במים
• יעדים נוספים הם ליצ'י וגידולים נוספים וחדשים