סובטרופים - צוות מקצועי

ועדה מקצועית מנגו

שם

כתובת

טלפון נייד

אלקנה בן-ישר

מו"פ צפון

 

ראובן דור,  מנהל תחום

מושב רמות

050-5250262

אבנר זילבר

מינהל המחקר החקלאי

 

מיקי נוי שה"מ

קיבוץ כפר-הנשיא

 

דורון שניידר

מו"פ-צפון

 

עמי קינן

צמח נסיונות ד.נ. עמק הירדן 15132

 

רקפת שרון

מו"פ-צפון

 

רון יצחקי

צמח נסיונות

 

קליף להב

שה"מ

 

ועדת בקרה זית

שם

תפקיד

כתובת

נייד

אלקנה בן-ישר

יו"ר

מו"פ צפון

 

ראובן דור

מנהל תחום

 

050-5250262

דורון שניידר

 

מו"פ-צפון

 

עמוס נאור

 

מו"פ-צפון

 

מיקי נוי שה"מ

 

קיבוץ כפר-הנשיא

 

יוסי פורטל

 

קיבוץ מירב 19148

 

יוסי פרידמן

 

גשור

 

ראובן בירגר