יעדי כרם לשנת 2015

  • מניעת התפשטות וירוסים והפחתת נזקיהם בשיטות ממשקיות.
  • הרחבת היישום של שיטות ממשק ידידותיות להדברת מזיקים ומחלות.
  • שיפור רווחיות הכורם תוך שמירה על איכות הענב ע"פ דרישת היקב.
  • יישום והטמעת הידע בקרב הכורמים בסיוע מערך הדרכה.