ספריית בעלי חיים

תכנית שנה
התפתחות הצומח העשבוני והשיחי במרעה טבעי בגליל לאחר טיפולים חד-פעמיים בשריפה, ריסוס ודישון בזרחן - 2000
עורך: זלמן הנקין
ייעור בשטחי מרעה עשבוניים 2000
עורך: זלמן הנקין
שילוב רעיית בקר ועיזים שחורות במרעה של חורש טבעי בגליל - 2000
עורך: זלמן הנקין
מעקב נזקי נברנים במרעה במשקי הגולן והגליל - 2000
עורך: זלמן הנקין
ההשלכות האקולוגיות והממשקיות – כלכליות של ניצול המרעית העשבונית בלחצי רעייה גבוהים - 2000
עורך: מריו גוטמן
פיתוח מודל לתכנון וניהול שוטף של עדר במרעה - 2000
עורך: אריה ברוש
קריטריונים לאפיון טיפוסי בקר בעדר בקר לבשר הרב גזעי הישראלי לשם בניית מודל לטפוח העדר- 2000
עורך: ד"ר מאורי רוזן, ד"ר מריו גוטמן
זיהוי בקר לבשר ע"י שבבים אלקטרוניים המושתלים מתחת לעור - 2000
עורך: מריו גוטמן
רעיית "פרות מאוחרות" בחדשי הקיץ במרעה ללא תוספת זבל עופות 2000
עורך: הררי יוסף
בחינת מועד האבסת עגלים מעורבים בפיטום לשיפור ביצועיהם 2000
עורך: הררי יוסף, שילוח רענן, ברוש אריה