ספריית בעלי חיים

תכנית שנה
שיפור משקלי גמילה לוולדות מהמלטות מאוחרות 2000
עורך: יוסי הררי, ניר בס
מודל לתכנון לינארי של חלוקת שטחי רעיה לבקר לבשר 2000
עורך: ד"ר ניר בקר, רפפורט אליאל, רויטל נאמן
משק מודל לגידול בקר לבשר 2000
עורך: ד"ר מריו גוטמן
הזיקה בין עקת החום ופוריות פרים 2000
עורך: בני שריר, חוה אהרון, יואב אהרוני
הכנסת דם באלאדי לעדרי הבקר כאמצעי להעלאת עמידות הפרות לקדחות 2000
עורך: ד"ר מריו גוטמן
ההשלכות האקולוגיות ומהמשקיות - כלכליות של ניצול המרעית העשבונית בלחצי רעיה גבוהים 2000
עורך: ד"ר מריו גוטמן, ד"ר אבי פרבולוצקי, ד"ר יוגין אונגר, גב' חווה אהרון
משק מודל לבקר לבשר בחורש טבעי בגליל המערבי ; שילוב רעיית בקר ועיזים שחורות במרעה של חורש טבעי בגליל 2000
עורך: זלמן הנקין, מריו גוטמן, אבי פרבולוצקי, אריה ברוש, יוסי הררי
תכנית אינטגרטיבית להגברת הניצול של החורש הים-תיכוני ע"י מעלי גירה - 2000
עורך: זלמן הנקין, אבי פרבולוצקי, ניסים סילניקוב, מריו גוטמן
מעקב נזקי נברנים במרעה במשקי הגולן והגליל - 2000
עורך: עמנואל נוי-מאיר, זלמן הנקין, חוה אהרון
משק מחקר לאיקלום ובחינת ביצועיהם של עיזים בוריות במרעה של חורש טבעי בגליל - 2000
עורך: זלמן הנקין, יאן לנדאו, אלישע גוטווין, דורית כבביה, גיל שביט