ספריית בעלי חיים

תכנית שנה
דו"חות חצי שנתיים 2015 - תחום בעלי חיים
איתור פרות מצטיינות בייצור רציף של וולדות כבדים כחומר לריבוי בעדר הבקר לבשר - 2000
עורך: מאורי רוזן, מריו גוטמן
זיקה בין עקת חום לפוריות פרים בעדר הבקר לבשר - 2000
עורך: ד"ר בני שריר
התפתחות הצומח העשבוני והשיחי במרעה טבעי בגליל לאחר טיפולים חד-פעמיים בשריפה, ריסוס ודישון בזרחן - 2000
עורך: זלמן הנקין
ייעור בשטחי מרעה עשבוניים 2000
עורך: זלמן הנקין
שילוב רעיית בקר ועיזים שחורות במרעה של חורש טבעי בגליל - 2000
עורך: זלמן הנקין
מעקב נזקי נברנים במרעה במשקי הגולן והגליל - 2000
עורך: זלמן הנקין
ההשלכות האקולוגיות והממשקיות – כלכליות של ניצול המרעית העשבונית בלחצי רעייה גבוהים - 2000
עורך: מריו גוטמן
פיתוח מודל לתכנון וניהול שוטף של עדר במרעה - 2000
עורך: אריה ברוש
קריטריונים לאפיון טיפוסי בקר בעדר בקר לבשר הרב גזעי הישראלי לשם בניית מודל לטפוח העדר- 2000
עורך: ד"ר מאורי רוזן, ד"ר מריו גוטמן