ספריית בעלי חיים

תכנית שנה
קביעת אבהות בעדרי בקר לבשר על ידי בדיקות DNA (מצגת מכנס בוקרים 2016-2)
עורך: פרופ' אביגדור כהנר
סיכום פשיעה חקלאית (מצגת מכנס בוקרים 2016-2)
עורך: יחידת ארז
תובנות מקצועיות וסביבתיות על נוהל המפטמות (מצגת מכנס בוקרים 2016-2)
עורך: הלל מלכה, עידו סמילנסקי, ד"ר טומא עבוד
הפלות בבקר - מי אחראי בהפלת העובר (מצגת מכנס בוקרים 2016-2)
עורך: ד"ר מיכאל ברנשטיין
השפעת של תאורה מלאכותית בלילה על ביצועים, יעילות והתנהגות של עגלים יונקים מגזע הולשטיין ישראלי (מצגת מכנס בוקרים 2016-1)
עורך: א. אשר, א. חיים, ג. עדין, ו. סיבוני, א. פדרסון, ר. אגמון, מ. ישי,מ. צינדר, א. ברוש , א. שבתאי
שיטות אבחון מולקולרי לנגיפי קטרת העור וקדחת שלושת הימים (מצגת מכנס בוקרים 2016-1)
עורך: אוָרן ארסטר
בקרה מרחוק בעדר הבקר לבשר (מצגת מכנס בוקרים 2016-1)
עורך: אריה ברוש
רפתנות מודעת (מצגת מכנס בוקרים 2016-1)
עורך: דר' סיון לאקר
ענף הבקר בעולם ובארץ מגמות ואפשרויות (מצגת מכנס בוקרים 2016-1)
עורך: רחלי גבריאלי
דו"חות חצי שנתיים 2015 - תחום בעלי חיים