ספריית בעלי חיים

תכנית שנה
מעקב נזקי נברנים במרעה במשקי הגולן והגליל - 2000
עורך: עמנואל נוי-מאיר, זלמן הנקין, חוה אהרון
משק מחקר לאיקלום ובחינת ביצועיהם של עיזים בוריות במרעה של חורש טבעי בגליל - 2000
עורך: זלמן הנקין, יאן לנדאו, אלישע גוטווין, דורית כבביה, גיל שביט
התחדשות והתבססות זריעים של אורן ירושלים ומיני עצים של חורש טבעי בתנאי רעייה של בקר - 2000
עורך: ד"ר זלמן הנקין
איתור גורמי הפלה מזהמים וחקירת מעורבותם בירידה בוולדנות בבקר לבשר 2003
עורך: מיכאל ברנשטיין, זלמן חנקין, בנימין שריר, ניר בס, מירי אברמסון, יוסף המרשלג, אורלי פרידגוט
חסינות בקר מגזעים דראוטמסטר וישראלי מעורב לקדחות קרצית בישראל - 2003
עורך: ו. שקאפ, ז. הנקין, י. הררי, ל. פיש, י. קריגל, ב. ליבוביץ, ת. מולד, י. המרשלג, לשקוביץ-מזוז
השוואת עמידות גזעי בקר לקדחת קרציות 2003
עורך: הררי יוסף, מריו גוטמן, יהודה יהודה, פוקס יעקב
בדיקת מערכת זיהוי אלקטרונית לבקר במכלאה ובמפטמה 2003
עורך: ניר בס, אמיר הלחמי, שולי הלחמי
משק מודל משפחתי לגידול בקר לבשר משק תורגמן – צוריאל 2003
עורך: הררי יוסף, יהודה יהודה, ניר בס
שילוב רעיית בקר ועיזים שחורות במרעה של חורש טבעי בגליל 2003
עורך: זלמן הנקין, מריו גוטמן, אבי פרבולוצקי, אריה ברוש
לימוד התנהגותן של פרות במרעה בעזרת פדומטרים ו- GPS לשיפור ממשק העדר והשטחים הפתוחים - 2003
עורך: זלמן הנקין, יוג'ין אונגר, עמית דולב, מריו גוטמן