ספריית בעלי חיים

תכנית שנה
ניטור (אוטומטי) פעילות עגלים במפטמה כמכשיר לאיתור מוקדם של מחלות נשימה וחיזוי תוספת משקל במפטמה 2003
עורך: רוזן מאורי
משק מחקר לאקלום ובחינת ביצועיהם של עזים בוריות במרעה של חורש טבעי בגליל 2003
עורך: זלמן הנקין, יאן לנדאו,אלישע גוטויין, דורית כבביה, חוה אהרון
החדרת גזע "אפק" לעדר כבשים במרעה 2003
עורך: דורית כבביה
מעקב נזקי נברנים במרעה במשקי הגולן והגליל - 2003
עורך: זלמן הנקין, ע. נוי-מאיר, עמית דולב
ייעור בשטחי מרעה עשבוניים 2003
עורך: זלמן הנקין,ניר עצמון, מריו גוטמן, חווה אהרון, יוסי קרני
אופטימיזציה של הפיזור המרחבי בתוכנית החיסון האורלי לכלבת בגליל 2003
עורך: זלמן הנקין,דיוד זלץ, עמית דולב, רוני קינג
גיבוש מודל לגידול בקר לבשר במרעה תוך מיקסום הריווחיות במסגרת פיתוח בר-קיימא 2004
עורך: ז.הנקין, א.ברוש, י.אהרוני, י.לנדאו, י.אונגר, א.פרבולוצקי, נ.עצמון, מ.גוטמן, מ.שטרנברג, ועוד
תכנית להגברת ייצור הבקר לבשר במרעה של חורש הים-תיכוני - 2004
עורך: זלמן הנקין, אריה ברוש, יוג'ין אונגר, אבי פרבולוצקי, מיכאל וינברגר, יאן לנדאו
לימוד התנהגותן של פרות במרעה בעזרת פדומטרים ו- GPS לשיפור ממשק העדר והשטחים הפתוחים - 2004
עורך: זלמן הנקין, יוג'ין אונגר, אריה ברוש, יואב אהרוני, עמית דולב
אופטימיזציה של הפיזור המרחבי בתוכנית החיסון האורלי לכלבת בגליל 2004
עורך: עמית דולב, דר' זלמן הנקין, דר' דיוד זלץ, , דר' רוני קינג