בננות - יעדים

יעדים רב שנתיים

יעדים עיקריים: מחלת פנמה:  פיתוח זנים מסחריים עמידים למחלת פנמה. יצירת ריווחיות סבירה למגדל בתנאי שוק תחרותי. תפוקה יציבה של פרי איכותי   ברמה של .56 טון ט'/ד' • איתור הגורמים המשפיעים על עייפות הקרקע, ופיתוח ממשק גידול המקטין את עוצמת התופעה • גידול מטע פורה ויציב לאורך שנים רבות תוך שיפורים במחזור. • יצירת מיקרואקלים משופר לגידול הבננה בתוך בית הרשת • אופטימיזציה של הגידול בבתי רשת. • ייעול וחסכון בתשומות עיקריות – מים, דשן ועבודה. שיפור איכות הפרי (גם לאחר קטיף) – ניקיון, צבע, גודל, איכות נאכלת, ופגעים חיצוניים. • פיתוח סל זנים בהתאמה לדרישות השוק ובהתאמה לבתי רשת. • איכות סביבה – שאריות בחיסול מטעים חומר צמחי + ניילונים וכו'. • יישום והטמעת הידע בקרב החקלאים.