בננות - צוות מקצועי

ועדה מקצועית בננות

שם

כתובת

טלפון נייד

אלקנה בן-ישר

מו"פ צפון

 

ראובן דור, מנהל תחום

מושב רמות

050-5250262

אבנר זילבר

מינהל המחקר החקלאי

 

יובל לוי

צמח מפעלים  אזוריים, עמק הירדן מעבדות נסיונות ד.נ. עמק הירדן   15132 (קיבות חוקוק)

 

עופר אריאל

קיבוץ בית העמק 25115

 

גל אור

שה"מ

 

רמי בר זיו

חווה אזורית לנסיונות גליל מערבי עכו

ד.נ. אושרת 25212

 

נבות גלפז

צמח מפעלים  אזוריים, עמק הירדן מעבדות נסיונות ד.נ. עמק הירדן 15132

 

רון יצחקי

צמח נסיוונות ד.נ. עמה"י 15132