יעדים רב שנתיים

התמודדות עם מחלת הפנמה

יעדים עיקריים: יצירת ריווחיות סבירה למגדל בתנאי שוק תחרותי. תפוקה יציבה של כ- 6 טון פרי איכותי, המחייבת 7 ט'/ד' יבול כולל. • שינטוע וגורמים המשפיעים על עייפות הקרקע • גידול מטע פורה ויציב לאורך שנים רבות תוך שיפורים במחזור. • אופטימיזציה של הגידול בבתי רשת וההיבטים הטכניים וייעול השימוש במים שפירים ומושבים ושיפור הבטים ידידותיים לסביבה בחינת רשתות ירוקות. • ייעול וחסכון בתשומות עיקריות – מים, דשן ועבודה. • שמירת מטע חופשי ממחלות וממזיקים באמצעות הדברה משולבת בממשק ידידותי. • גידול בננות אורגניות ברות תחרות בארץ ובחו"ל בתנאי מים שפירים ומים מושבים. וכן בחינה של הזנה אורגנית ואי אורגנית. • שיפור איכות הפרי (גם לאחר קטיף) – ניקיון, צבע, גודל, איכות נאכלת, ופגעים חיצוניים. • פיתוח סל זנים בהתאמה לדרישות השוק ובהתאמה לבתי רשת. • איכות סביבה – שאריות בחיסול מטעים חומר צמחי + ניילונים וכו'. • יישום והטמעת הידע בקרב החקלאים.