בננות - יעדים

יעדים לשנת 2015

יעדים עיקריים: יצירת ריווחיות סבירה למגדל בתנאי שוק תחרותי. תפוקה יציבה של כ- 6 טון פרי איכותי, המחייבת 7 ט'/ד' יבול כולל.
• שינטוע וגורמים המשפיעים על עייפות הקרקע
• גידול מטע פורה ויציב לאורך שנים רבות תוך שיפורים במחזור.
• אופטימיזציה של הגידול בבתי רשת וההיבטים הטכניים וייעול השימוש במים שפירים ומושבים ושיפור הבטים ידידותיים לסביבה בחינת רשתות ירוקות.
• ייעול וחסכון בתשומות עיקריות – מים, דשן ועבודה.
• שמירת מטע חופשי ממחלות וממזיקים באמצעות הדברה משולבת בממשק ידידותי.
• גידול בננות אורגניות ברות תחרות בארץ ובחו"ל בתנאי מים שפירים ומים מושבים. וכן בחינה של הזנה אורגנית ואי אורגנית.
• שיפור איכות הפרי (גם לאחר קטיף) – ניקיון, צבע, גודל, איכות נאכלת, ופגעים חיצוניים.
• פיתוח סל זנים בהתאמה לדרישות השוק ובהתאמה לבתי רשת.
• איכות סביבה – שאריות בחיסול מטעים חומר צמחי + ניילונים וכו'.
• יישום והטמעת הידע בקרב החקלאים.