ספריית בננות

דו"חות מסכמים ומאמרים שנהמיין בסדר עולה
PDF icon הנמכת מטעי בננות
דר' נבות גלפז
2018
PDF icon כנס חדשנות בחקלאות 2018 - חוברת תקצירים 2018
PDF icon שינויים דינמיים בתכונות של רשתות צל והשפעתם על משטרי ההשקיה והדישון :בננה בבית רשת כגידול מודל (דו"ח שנתי)
כהן שבתאי, טנאי יוסף, גלפז נבות, ישראלי יאיר, זילבר אבנר
2017
PDF icon בחינת טיפולים למניעה ותיקון הנזק מהשקיה בקולחים במטעים בקרקעות כבדות
טרצ'יצקי ח., בר-טל א., שנקר מ., אשל ע., כהן ש., רוסו ד., פורמן א., שוורץ א., אפרת י., כהן ה., פרס מ.
2017
PDF icon דו"חות שנתיים 2016 – תחום בננות גליל מערבי 2016
PDF icon דו"חות שנתיים 2016 – תחום בננות עמק הירדן 2016
PDF icon דוח תמיכות שנת 2016 - תחום בננות 2016
PDF icon הנמכת מטעי בננות הגדלות תחת בתי רשת: בחינת קלונים וזנים חדשים וחומרים מרסני צמיחה
נבות גלפז, יובל כהן, יאיר ישראלי, יובל לוי
2016
PDF icon שינויים דינמיים בתכונות של רשתות צל והשפעתם על משטרי ההשקיה והדישון :בננה בבית רשת כגידול מודל
שבתאי כהן, יוסף טנאי, נבות גלפז, יאיר ישראלי, אבנר זילבר
2016
PDF icon סיכום ניסויים ותצפיות בבננות בעמה"י בשנים 2014-2015
יאיר ישראלי, נבות גלפז, יובל לוי, עידן אלינגולד, אבישי לונדנר, ג'ורג' חודי, אנה לובין ארביטי
2016

עמודים