תכניות עבודה לתחום כרם יין 2019

מס' סידורי עדיפות פרויקט שם התכנית חוקר ראשי שלב המו"פ שנים מתחילת המחקר שנות מחקר שנותרו יעד התכנית מועד תחילת היישום היקף היישום הצפוי תרומה צפויה לאזור (במלש"ח לשנה)
1 1 מדען ממשק השקיה לצמצום ירידה במשקל הגרגר  עומר קראין מחקר 2 1 שיפור ממשק 2020 10,000 ד' 10
2 3 - האטת התפשטות וירוס קיפול העלה תרצה זהבי מחקר 9 3 הגה"צ 2022 5,000 1
3 1 מדען+מגדלים חילון ממוכן להפחתת כ"א תרצה זהבי מחקר 1 2 חסכון כ"א 2020 10,000 ד' 10
4 1 שה"מ התמודדות עם אקרית הפקע תרצה זהבי מחקר 2 1 הגה"צ 2020 1,000 ד' 2
5 2 מגדלים בלבול זכרי כנימה קמחית בכרם מאכל רקפת שרון יישום 3 1 הגה"צ 2018 5,000 ד' 1
6 2 מדען+מגדלים ציקדות עלה רקפת שרון מחקר 3 2 הגה"צ 2020 5,000 ד' 3
7 2 שה"מ דישון עלוותי בכרם שאדי סרחאן מחקר 2 1 שיפור ממשק 2020 2,000 ד' 5