תכנית ודוחות עבודה

תקצירי תכניות עבודה לתחום כרם יין 2016

מס' התכנית

שם החוקר

שם התכנית

 1

עומר קריין

בחינת קלונים מיובאים של זני היין המובילים בארץ

 2

עומר קריין

בחינת קלונים מיובאים של זני היין המובילים בארץ

 3

תרצה זהבי

שנטוע כרם על חלקה שנעקרה בגלל נגיעות בווירוס

 4

תרצה זהבי, ערן הרכבי

המתת גפן למניעת העברת נגעים

 5

תרצה זהבי

בחינת ההשפעה של עיתוי דילול הפרי על איכות הענבים בזן שיראז

 6

תרצה זהבי

בחינת שיטות ועיתויים אופטימליים לבדיקת עלים להכוונת הדישון בכרם יין

 7

רקפת שרון

המגוון הביולוגי במערכות חקלאיות – ניטור ומשמעותו בכרמי יין

 8

רקפת שרון

הדברת קמחית הגפן בכרמים בתנאים של פחיתת רגישות לתכשירי הדברה

 9

רקפת שרון

פיתוח פרוטוקול להאטת התפשטות הווירוס בכרם מנטיעה נקיה

 10

רקפת שרון

התמודדות עם נזקי הציקדות בכרמים ובמטעים סמוכים

 11

מרי דפני ילין

בחינת מודל שימושי לשם התרעה מוקדמת להדבקה במחלת הכשותית

 12

מיזם חוסן בניהול דני שטיינברג

חקר הדינמיקה של התפשטות פגעים בזמן ובמרחב בסביבה החקלאית

 13

ד"ר עומר קריין

חקר שיטות עבודה המקובלות בכרם ענבי מאכל והשפעתן על איכות הפרי

 14

עומר קריין

שימוש ברובוט לחישה מרחוק בכרם יין


לתקציר תוכניות עבודה כרם ין - 2016
לדו"חות חצי שנתיים 2015 – תחום כרם יין
לדו"חות שנתיים 2015 – תחום כרם יין
לדו"חות שנתיים 2016 – תחום כרם יין
לדוח תמיכות שנת 2016 – תחום כרם יין