ספריית סובטרופיים

תכנית שנה
חוברת תקצירי כנס גד"ש וירקות 10.01.2023
מחזורי גידול ויעילות הדברת עשבים
עורך: שלומי אהרון
זריעת דגן מוקדמת למניעת סחף כבול
עורך: רואי בן דוד
מחלת הצהבון בגזר
עורך: ליאורה שאלתיאל
צרעת השקד
עורך: ליאורה שאלתיאל
כנימת עש הטבק
עורך: ליאורה שאלתיאל
הזנת זבוב החייל השחור
עורך: ליאורה שאלתיאל
גידול קינואה למספוא מקיפה - דוח שנתי 2021 למדע"ר
עורך: אביב אשר
קשיון רולפסי בגזר
עורך: מרי דפני ילין
נזקי קשיון רולפסי
עורך: מרי דפני ילין