סובטרופים - יעדים

יעדים רב שנתיים

שיפור איכות הפרי במנגו: צבע, גודל מיטבי ואחר קטיף. • השבחת זני מנגו ופיתוח חלקות מודל • אינטרודוקציה של זנים וכנות חדשים • פיתוח כנות מננסות ופוריות • הגנה מפני נזקי שרב וקרה • התמודדות עם מזיקים בפרי המנגו תוך שמירה על ממשק הדברה משולבת • הגדלת יבול הפרי הגדול במנגו וייצובו על 6 ט'/ד' בזן קיט, 4 ט'/ד' בשלי ו-4 ט'/ד' מאיה. • התמודדות עם מחלת עוות תפרחות במנגו. • ייעול השימוש במים • יעדים נוספים הם ליצ'י וגידולים נוספים וחדשים