אבוקדו - יעדים

יעדים לשנת 2015

• התמודדות עם אמברוזיה, בוטריוספרה ומזיקים נוספים
• שיפור הפוריות ואיכות הפרי
• ייעול השימוש במים שפירים ומושבים
• פיתוח זנים חדשים איכותיים
• ייצוב יבולים ומניעת סירוגיות. בזן האס 2.5 ט'/ד' ולא פחות מ-1.5 ט'/ד'. בזן פינקרטון 3 ט'/ד' ולא פחות מ-2.2 ט'/ד'. בנטיעות צעירות יעד יבול 3.5 ט'/ד'. 80% מהפירות בהאס ובפינקרטון בגדלים 14-22.
• כנות חדשות לתנאי מים וקרקע בכל איזור גידול.