ספריית אבוקדו

דו"חות מסכמים ומאמרים שנהמיין בסדר עולה
PDF icon פוריות בזן האס
מיקי נוי, ליאור רובינוביץ
2018
PDF icon קרה באבוקדו
מיקי נוי, ליאור רובינוביץ
2018
PDF icon השקייה בקולחים
חורחה טרציצקי
2018
PDF icon סיכום מחקר אבוקדו חוות עכו 2014-2017
חוות עכו
2018
PDF icon כנס חדשנות בחקלאות 2018 - חוברת תקצירים 2018
PDF icon טיפוח ובירור זני אבוקדו חדשים
ורד יריחימוביץ, ליאור רובינוביץ, גד איש עם, עמנואל להב, משה גורן, סיסאי יצחק, נועם יחיאלי, הדר כהן
2018
PDF icon בחינת טיפולים למניעה ותיקון הנזק מהשקיה בקולחים במטעים בקרקעות כבדות
טרצ'יצקי ח., בר-טל א., שנקר מ., אשל ע., כהן ש., רוסו ד., פורמן א., שוורץ א., אפרת י., כהן ה., פרס מ.
2017
PDF icon הדברה מרחבית, משולבת וידידותית לסביבה של עש התפוח המדומה
אלי הררי, הדס שטייניץ, רקפת שרון, מרים זילברשטיין, נור צ'חנובסקי
2017
PDF icon דו"חות שנתיים 2016 – תחום אבוקדו 2016
PDF icon דוח תמיכות שנת 2016 - תחום אבוקדו 2016

עמודים