ספריית בעלי חיים

תכנית שנה
חיסונים - תיאוריה ופרקטיקה
עורך: ד"ר עומר קליין - (מצגת מימי עיון לבוקרים – חורף 2015)
רווחת חיות משק בקר
עורך: ד"ר דגנית בן דב - (מצגת מימי עיון לבוקרים – חורף 2015)
סיכום מקצועי עדרי בקר לבשר
עורך: גל פלג - (מצגת מימי עיון לבוקרים – חורף 2015)
השירותים הווטרינריים משרד החקלאות ופיתוח הכפר – תמונת מצב
עורך: נדב גלאון - (מצגת מימי עיון לבוקרים – חורף 2015)
תמיכה בשטחים פתוחים
עורך: משרד החקלאות ופיתוח הכפר - (מצגת מימי עיון לבוקרים – חורף 2015)
ממשק פיטום עגלים
עורך: הישאם עומרי - (מצגת מימי עיון לבוקרים – חורף 2015)
תיאור מקרה: הרעלת "עוקץ העקרב" בבקר
עורך: ד"ר מיטל בקאל-וייס - (מצגת מימי עיון לבוקרים – חורף 2015)
השפעת מזון ממקור אנושי והפחתתו על דגמי התנועה של אוכלוסיית יתר של התן הזהוב בצפון ישראל
עורך: עידן טלמון, עמית דולב, דרור קפוטא, אלון רייכמן, רוני קינג, דייויד זלץ – (יום עיון 2015)
עוקץ העקרב
עורך: בני שריר - (מצגת מימי עיון לבוקרים – חורף 2015)
מה זה בכלל שטחים פתוחים? מה זה פיתוח? מה זה טבע?
עורך: קובי גביש - (מצגת מימי עיון לבוקרים – חורף 2015)