בעלי חיים - יעדים

יעדים רב שנתיים

  • שיפור הממשק להגדלת היצרנות, להקטנת הפחת בבקר לבשר ולהעלאת אחוזי הגמילה למעל - 70%.
  •  פיתוח שיטות לניצול מיטבי של המרעה ע"י בקר לבשר .
  •  שיפור הרמה המקצועית והניהולית של הבוקרים.