בע"ח - צוות מקצועי

ועדה מקצועית בעלי חיים

שם

כתובת

טלפון נייד

שמעון זית, מנהל תחום

מו"פ צפון

052-5791717

חיים גורליק

מנהל המחקר

 

ניר בס

קיבוץ כפר סאלד

 

יהודה יהודה

מו"פ צפון

 

רואי גוטמן