בע"ח - צוות מקצועי

ועדה מקצועית בעלי חיים

שם

כתובת

טלפון נייד

שמעון זית, מנהל תחום

מו"פ צפון

052-5791717

אביב אשר

מו"פ צפון

 

יהודה יהודה

מו"פ צפון

 

חיים גורליק

מינהל המחקר

 

גיא דוברת 

מינהל המחקר

 

גל פלג שה"מ