תכניות עבודה לבעלי חיים  2019

מס' סידורי עדיפות פרויקט שם התכנית חוקר ראשי שלב המו"פ שנים מתחילת המחקר שנות מחקר שנותרו יעד התכנית מועד תחילת היישום היקף היישום הצפוי תרומה צפויה לאזור (במלש"ח לשנה)
1 1 מועצת החלב השפעת תאורה על פרות אביב אשר מחקר 2 1 שיפור ממשק 2020 200 מיל' ליטר 20
2 1 מועצת החלב השפעת תאורה על עיזים אביב אשר מחקר 2 1 שיפור ממשק 2020 3,000 ראש 3
3 2 מועצת החלב ניהול עדר בשליטה מרחוק אביב אשר יישום 2 1 שיפור ממשק 2020 10,000 ראש 4
4 1   מגדלים הזנת פרות במספוא קינואה אביב אשר מחקר 1 2 גידול חדש 2021 5,000 ראש 7
5 2 מדען + תעשיה חלב מועשר במלטונין אביב אשר מחקר 0 3 מוצר שיפור 2022 5 מיל' ליטר 10