אבוקדו - יעדים

יעדים רב שנתיים

• התמודדות עם אמברוזיה, בוטריוספרה ומזיקים נוספים • שיפור הפוריות ואיכות הפרי • ייעול השימוש במים שפירים ומושבים • פיתוח זנים חדשים איכותיים • ייצוב יבולים ומניעת סירוגיות. בזן האס 2.5 ט'/ד' ולא פחות מ-1.5 ט'/ד'. בזן פינקרטון 3 ט'/ד' ולא פחות מ-2.2 ט'/ד'. בנטיעות צעירות יעד יבול 3.5 ט'/ד'. 80% מהפירות בהאס ובפינקרטון בגדלים 14-22. • כנות חדשות לתנאי מים וקרקע בכל איזור גידול.