בננות - צוות מקצועי

צוות מקצועי בננות

שם

כתובת

טלפון נייד

חיה רק יהלום

מו"פ צפון

050-3161040

ראובן דור

מושב רמות

050-5250262

דר' נבות גלפז

צמח מפעלים אזוריים, עמק הירדן מעבדות נסיונות ד.נ עמק הירדן 15132

אורטל  בחשיאן 

צמח מפעלים  אזוריים, עמק הירדן מעבדות נסיונות ד.נ. עמק הירדן   15132 (קיבוץ חוקוק)

 

עופר אריאל

קיבוץ בית העמק 25115

 

גל אור

שה"מ

 

רמי בר זיו

חווה אזורית לנסיונות גליל מערבי עכו

ד.נ. אושרת 25212

050-7279191

עידן אלינגולד

צמח מפעלים אזוריים, עמק הירדן מעבדות נסיונות ד.נ עמק הירדן 15132

 

רון יצחקי

צמח נסיוונות ד.נ. עמה"י 15132