ניסויים באחסון תפוח

קובץ
תאריך
מחקר
פוסט הרווסט
תחום
עורך מאמר
אוהד נריה, אסיה גיזיס, אלה צבילינג, דני גמרסני, מיכל מעוז-כייץ, ליאת עזאני ורות בן-אריה
גידול