השפעת ממשק הדישון החנקני של מנגו מהזן 'קיט' על איכות הפרי