שלומי כפיר

Telephone
050-5328009
Field
מטעים
Position
קשרי חוץ, ניהול פרויקטים
קשרי חוץ, ניהול פרויקטים