צוות מקצועי

צוות  מקצועי תחום נשירים

שם

כתובת

טלפון נייד

חיה רק יהלום

מו"פ צפון

 

שרוליק דורון –שה"מ

שה"מ

 

שלומי כפיר

מו"פ צפון

 

יעל גרינבלט

שה"מ

 

 

איילת שר שלום-מנהלת מיזם תפוח

מופ צפון

 

פרופ' רפי שטרן

מו"פ צפון

 

דר' רקפת שרון

מו"פ צפון

 

 

יובל עוגני

חוות מתתיהו

 

דר' עומר קראין

מו"פ צפון

 

 

גלית רדל  מו"פ צפון